Skip to main content

Diploma Jeugd Eerste Hulp

Kinderen vanaf 8 jaar kunnen een Diploma Jeugd Eerste Hulp halen. Kinderen die het Diploma Jeugd Eerste Hulp hebben zijn tegelijkertijd verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij Eerste Hulp verlenen.

Cursus Jeugd Eerste Hulp

De cursus bestaat uit 10 lessen á 2 uur. In deze lessen oefenen we de theorie en praktijk. Tijdens de lessen maken we je gereed voor je examen! Het examen duurt ongeveer 20 minuten en wordt in tweetallen afgenomen.

Toestemming
Voor het examen en de registratie is er toestemming nodig van de ouder(s)/ gezaghebbende van de kinderen.

Het volgende is hierbij inbegrepen:

  • 2 x oefen set
  • Jeugd Eerste Hulp theorie boek (in bezit van welk bedrijf)
  • Jeugd Eerste Hulp werkboekje
  • Examen + certificering
  • 10 lessen á 2 uur

Herhaling Diploma Jeugd Eerste Hulp

Ieder jaar zal er een herhalingsmiddag plaatsvinden. Hierin wordt iedereen weer opgefrist over de kennis en vaardigheden volgens de richtlijnen van het boekje Jeugd Eerste Hulp. Wij verzorgen de locatie en zorgen voor een leuke praktijkgerichte middag!  Wij verlengen het diploma indien dat nodig is.

Locatie
De locatie gaat altijd in overleg.

Cursus Jeugd Eerste Hulp

Dit is een cursus van 10 lessen á 2 uur. Dit zijn eenmalige kosten.

€ 37,50 per kind
Herhaling Diploma Jeugd Eerste Hulp
Ieder jaar zal er een herhalingsmiddag plaatsvinden. Hierin wordt iedereen weer opgefrist over de kennis en vaardigheden volgens de richtlijnen van het boekje Jeugd Eerste Hulp.
€ 17,50 p.p.